Samen voor meer online veiligheid en privacy!

Welkom op onvermeld.nl! Het doel van deze website is het bewust maken van je online privacy, hier informatie over te geven en ook tips te geven hoe je (ongewenste) bedrijven op afstand houdt.

Wij vinden namelijk dat onder de Nederlanders weinig bekend is over de hoeveelheid gegevens die bedrijven van ons hebben zonder dat we dit weten. Nu is hiermee een stap gezet met de zogenaamde ‘AVG’ wetgeving, maar dit is niet alles wat er mogelijk is. Je kan bijvoorbeeld zelf ook maatregelen nemen, bijvoorbeeld op een andere manier op het internet surfen.

Wat wij graag willen doen, is uitleggen wat er online gebeurt met je data, welke bedrijven zich hier mee bezig houden en hoe. Daarnaast vinden wij het belangrijk om bedrijven aan de tand te voelen om te kijken of ze onze privacy daadwerkelijk waarborgen, wanneer ze dit zeggen te doen.

Samen willen we ervoor zorgen dat we ons ook online veilig voelen, veilig zijn en klaar voor de toekomst waarin data steeds belangrijker wordt.

Laatste blogs

© Copyright - Onvermeld.nl