Wat is de AVG wet?

Dagelijks hebben we te maken met invloeden van buitenaf. In het dagelijks leven kunnen we onszelf merendeel beschermen tegen privacy schending, online is dit echter een ander verhaal. Gelukkig beschermt de overheid onze privégegevens online en in het dagelijks leven dankzij de AVG wet. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet voorkomt het uitwisselen van persoonsgegevens tussen particuliere bedrijven en overheidsinstanties. Deze wet is in de hele Europese Unie van kracht.  Maar wat betekent deze wet voor jou, wat voor effect heeft het op de consument en waarom is deze wet eigenlijk ooit in het leven geroepen?

Waarom bestaat de AVG wet?

Privacy speelt al sinds mensheugenis een belangrijke rol in ons leven. Dit levert echter ook veel discussies en vragen op. In hoeverre is het bijvoorbeeld voor de overheid toegestaan om ons gedrag te monitoren? Mogen bedrijven gebruik maken van ons surfgedrag om te adverteren? Mogen ziekenhuizen onze gegevens uitwisselen?

In 1995 ontstond de databeschermingslijn. Deze bleek echter al snel ontoereikend door de snelle groei van de digitale wereld. Pas in 2012 werden de eerste beginselen van de AVG wet op papier gezet. Deze werden met een verbluffende meerderheid in de Europese staat geaccepteerd. Sindsdien worden er elk jaar nieuwe regels bijgeschreven en loopt de AVG wet als een rode lijn door ons dagelijks leven.

Welke regels zijn opgenomen in de AVG wet?

De AVG wet is van toepassing op alle persoonsgegevens die op een specifiek individu kunnen wijzen. Denk hierbij aan inlogcodes, foto, telefoonnummer, adres, vingerafdruk en medisch dossier. Als er sprake is van bovenstaande persoonsgegevens, mogen deze enkel uitgewisseld worden als deze voldoen aan de volgende regels:

  • De persoon in kwestie is op de hoogte gesteld van de uitwisseling en is hiermee akkoord gegaan. Hierbij geldt echter wel dat deze persoon ook weet wat zijn rechten zijn. Deze moet altijd vermeld staan in een brief voor goedkeuring.
  • De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor een duidelijk doel. Ze mogen niet voor andere doeleinden toegepast worden.
  • De gegevens moeten correct zijn
  • De gegevens mogen nooit langer bewaard worden dan nodig is voor het beoogde doel
  • De verantwoordelijke moet altijd kunnen aantonen dat er aan deze regels voldaan is.

Wat betekent de AVG wet voor jou als consument?

Dankzij de AVG wet hebben meer consumenten vertrouwen in hun eigen datagebruik. Ze hebben controle over het delen van hun eigen persoonsgegevens, waardoor ze eerder geneigd zijn om online te shoppen of deel uit te maken van diverse onderzoeken. Door als marketeer te laten zien dat je belang hecht aan privacy en databescherming, geef je de consumenten een extra stukje service die hun over de streep kunnen helpen om voor jouw bedrijf te kiezen. Dankzij de AVG kan de consument zelf invloed uitoefenen op zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan aan de hand van de volgende rechten:

  • Recht op inzage: je kunt op elk moment jouw persoonsgegevens inzien bij bedrijven, instanties of de medische wereld.
  • Recht op vergetelheid: je kunt ervoor kiezen om jouw gegevens uit het systeem van de organisaties of bedrijven te verwijderen. Dus bijvoorbeeld ook cookies.
  • Recht om bezwaar te maken: je mag altijd bezwaar maken tegen de verwerking van diverse persoonsgegevens. Jouw gegevens mogen dan ook nooit zonder jouw toestemming voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *